چطور یک فیلم را نقد کنیم؟

  اغلب اوقات هر وقت فیلمی را می بینیم، تازه بعد از دیدنش به فکر فرو میریم که این فیلم چی میخواست بگه؟ شخصیت هاش چطور بودن؟ و آیا این فیلم موفق بوده یا نه؟ بعضی فیلم ها هم که درک کردشون سخت تره. پس حتماً راهی هست که هم