شعار سلامت- هفته سیزدهم

  شما از دندان هایتان برای جویدن، صحبت کردن و خندیدن! استفاده می کنید. اما حقایقی در مورد این مرواریدهای سفید وجود دارند که شاید برخی از افراد از آن ها مطلع نباشند. بهداشت دهان و دندان یعنی سلامتی تمام بدن شما چراکه اولین نقطه ای که مواد لازم برای بدن