سلامی مجدد

نوجوانان عزیز مدتی به خاطر مشکلاتی که در سرویس بلگها پیش آمده بود در خدمت شما نبودیم. و هیمن باعث شده وب لاگی دیگر به همین نام را در سرویس میهن بلاگ راه اندازی کنیم. و حالا شما دو خانه دارید. امیدواریم بتوانیم آن را نیز به روز کنیم. تا