فضانوردی

  تا به حال فکر کردید که کره زمین از فضا چه شکلی هست؟ همه ما تصاویر ماهواره ای زمین رو از فضا دیدیم. ولی از قدیم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن. برای دیدن چنین تصاویر زیبا و بی نظیری که بیانگر عظمت خدا و نظم جهان است باید