مسابقه بین‌المللی نقاشی سازمان ملل با موضوع زندگی در جنگل برای کودکان ۶ تا ۱۴ ساله

سازمان ملل متحد، سال ۲۰۱۱ را سال جهانی جنگل‌ها نامیده است. همین نامگذاری هم شد موضوع امسال مسابقه نقاشی بین‌المللی محیط زیست سازمان ملل. این مسابقه را هر سال بخش نوجوانان برنامه محیط زیست سازمان ملل (TUNZA) برگزار می کند. همه کودکان ۶ تا ۱۴ ساله دنیا می‌توانند نقاشی‌های خود