معرفی شغل

امروزه حرفه و شغل یک نیاز عمومی است و هر کس بسته به توان و استعداد و علاقه خویش شغلی را بر می گزیند. اما در این میان مسئله ای که حائز اهمیت است، انتخاب شغل و پیدا کردن شغلی مناسب است که بتوان با آن امرار معاش نمود و