پیام مدیرکل یونسکو، ایرینا بوکووا به مناسبت روز جهانی علم برای صلح و توسعه- 10 نوامبر 2011

مدیرکل یونسکو، ایرینا بوکووا به مناسبت روز جهانی علم برای صلح و توسعه (10 نوامبر 2011) پیامی به شرح زیر ارسال کرده است: جوامع برای دستیابی به آینده‌ای پایدار باید چه ویژگی‌ای داشته باشند و به چه‌ جامعه‌ای نیاز خواهیم داشت؟ این سؤالی است که هر روز در جهانی که به