روز جهانی بدون خشونت و روز بین المللی اقدامات همدلانه بر همه شما نوجوانان مبارک باد

نوجوانان عزیز ،۱۰ مهر مطابق ۲ اکتبر به مناسب روز تولد مهاتما گاندی ، از طرف سازمان ملل متحد “روز جهانی بدون خشونت ” اعلام گردیده است به این مناسبت با هم نگاهی می اندازیم به زندگی  صلح طلبانه مهاتما گاندی رهبر و پیشوای سیاسی و اخلاقی هند. ” همان