۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح مبارک باد

روز جهانی صلح بر همه شما نوجوانان عزیز ایرانی مبارک باد پیام دبیر کل سازمان ملل متحد سایت روز جهانی صلح صلح پایدار با عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه به کودکان، کلید دستیابی به صلح! پیشینه روز جهانی صلح ترویج فرهنگ صلح مفهوم نماد سال بین المللی فرهنگ صلح منشور

جام جهانی فوتبال، نماد صلح و هدیه ما به شما نوجوانان

این روزها هرجا می رویم و هر روزنامه ای را که ورق می زنیم جام جهانی و فوتبال نقل مجالس است. و مطئنیم شما نوجوانان عزیز هم از حالا شور و هیجان مسابقات را دارید. و امیدواریم که با موفقیت و رضایت کامل امتحانات نهایی را پشت سر گذاشته و

صلح واقعی

روزی پادشاهی اعلام کرد به کسی که بهترین نقاشی صلح را بکشد، جایزه ای بزرگ خواهد داد. هنرمندان زیادی نقاشی های شان را برای پادشاه فرستادند. پادشاه به تمام نقاشی ها نگاه کرد و فقط به دوتا از آن ها علاقمند شد. در نقاشی اول، دریاچه ای آرام با کوه