با 6 آسیب جدی صبحانه نخوردن آشنا شوید

شم پوشی از صرف صبحانه در دراز مدت آسیب های جدی برای سلامت به همراه دارد و این در حالی است که خیلی از افراد برای جبران کمبودوقت صبحگاهی از صبحانه صرف نظر می کنند. به گزارش آوای سلامت به نقل ازpreventionدر اینجا 6 آسیب جدی ناشی از اجتناب از