هفتمین موج سبز زیست محیطی وبلاگستان فارسی

همزمان با روز جهانی محیط زیست ( ۵ ژوئن ) و هفته محیط زیست ۱۵ تا ۲۱خرداد ۱۳۹۰ با موضوع  «کارهایی که برای حفظ محیط زیست انجام خواهیم داد.» امروز محیط زیست ما در کره خاکی بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است و آب ، خاک ، هوا ،