روز جهانی کودک (‌تولد تا ۱۸ سالگی) برهمگان مبارک باد

«فرزند پروری مثبت راهی به سوی ارتقای سلامت اجتماعی کودکان » شعار روز جهانی کودک در سال 2011 http://www.unicef.org/iran/fa/ سایت هایی درباره روز جهانی کودک http://www.aviny.com/News/82/07/13/t5.aspx http://www2.irna.ir/occasion/16mehr85/index.htm http://www.altiusdirectory.com/Society/universal-children-day.php پیمان نامه حقوق کودک http://www.irsprc.org/Convention/Convention-on-the-Rights-of-the-Child.aspx?lang=Fa انجمن حمایت از حقوق کودک http://www.irsprc.org/