شطرنج

اولین چیزی که ممکن است از کلمه ورزش به ذهن ما بیاد تحرک و جنب و جوش و مسابقه هست . اما تا حالا فکر کردید که شطرنج هم یک ورزش است ولی تحرک فیزیکی زیادی ندارد؟ بسیاری بر این باورند که شطرنج موجب ورزش و تقویت ذهن و فکر