سیگار و بیماریها

اثر کوتاه مدت استعمال دخانیات تنفس بد، بدخلقی، بوی بد لباس،سرگیجه، تغییر رنگ بدن، بالا رفتن ضربان قلب،سرفه های خشک، بالا رفتن فشار خون، سوختگی بر اثر آتش سیگار اثرات بلند مدت استعمال دخانیات به تعداد مصرف سیگار روزنه، سن شروع و مدت زمان استعمال دخانیات ، نوع سیگار، میزان