ساخت سی هزار درنای کاغذی به مناسبت روز جهانی صلح

موسسه فرهنگی و هنری کاغذ و تا (روشنا اریگامی) به مناسبت گرامی داشت روز جهانی صلح پروژه ای با نام سیمرغ شمایید برگزار خواهد نمود، در این پروژه ۳۰۰۰۰ هزار درنای کاغذی تا تاریخ ۲۰ شهریورماه توسط هم میهنان عزیز کشور عزیزمان ایران ساخته خواهد شد . یک برنامه نمادین فرهنگی