کودکان در قلب اهداف توسعه هزاره ، روز جهانی کودک (‌تولد تا ۱۸ سالگی) برهمگان مبارک باد

شعار روز جهانی کودک در سال 2010 : کودکان در قلب اهداف توسعه هزاره http://www.unicef.org/iran/fa/ http://www.hamrahannews.ir/index.php/ 1388-02-25-05-19-17/2–1-/30075-1389-07-14-12-42-07.html http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8907136816155208.htm سایت هایی درباره روز جهانی کودک http://www.aviny.com/News/82/07/13/t5.aspx http://www2.irna.ir/occasion/16mehr85/index.htm http://www.unicef.org/iran/fa/media_5887.html http://www.hoseinnorouzi.com/post-511.aspx http://ketabak.org/khabar/node/2590 http://www.altiusdirectory.com/Society/universal-children-day.php پیمان نامه حقوق کودک http://www.irsprc.org/crc.htm انجمن حمایت از حقوق کودک http://www.irsprc.org/ http://www.irinn.ir/Default.aspx?TabId=15&nid=194347 همیشه شاد ، موفق و سربلند باشید. مدیریت