صلیب سرخ و هلال احمر بزرگترین سازمان بشر دوستانه دنیا

۸ ماه می سال ۱۸۲۸میلادی ژان هانری دونان مؤسس صلیب سرخ جهانی درژنو متولد شد. دونان درجوانی شاهد فجایع جنگ میان فرانسه و اتریش درناحیه سولفرینو بود و تحت تأثیرحوادث ضدانسانی این جنگ، برای کمک به مجروحان و آسیب دیدگان جنگ، صلیب سرخ را بنیان نهاد. هانری دونان به سبب