روز جهانی زمین بر همه شما مبارک باد

روز جهانی زمین پاک هر ساله در ۲۲ اپریل در تمام دنیا برگذار و به همه مردم روی زمین یادآوری می شود که نباید سیاره خود «زمین»‌ را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند. روز زمین پاک مناسبت سالانه ای است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل