بیست و پنجم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

حکیم ابوالقاسم حسن بن علی توسی معروف به فردوسی (حدود سال ۳۱۹ تا حدود ۳۹۷هجری خورشیدی) در ناحیه توسخراسان به دنیا آمد و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. او شاعرحماسه‌سرایایرانی و گویندهٔ شاهنامهٔ فردوسی است که مشهورترین اثر حماسی فارسی است و طولانی‌ترین منظومه به زبان پارسی تا