26 آبان روز جهانی فلسفه بر همه ی دوستداران اندیشه مبارک

این روز بهونه ای شد تا چند کلامی با هم راجع به فلسفه و اونهایی که بهشون فیلسوف می گن صحبت کنیم.اکثر ما اسم اشخاصی مثل افلاطون، ارسطو و سقراط رو شنیدیم، با اینکه شاید هیچ وقت به این موضوع توجه نکردیم که این افراد کی بودن؟ یا چی گفتن

27 آبان روز جهانی فلسفه بر همه ی دوستداران اندیشه مبارک

این روز بهونه ای شد تا چند کلامی با هم راجع به فلسفه و اونهایی که بهشون فیلسوف می گن صحبت کنیم.اکثر ما اسم اشخاصی مثل افلاطون، ارسطو و سقراط رو شنیدیم، با اینکه شاید هیچ وقت به این موضوع توجه نکردیم که این افراد کی بودن؟ یا چی گفتن