روز درخت کاری بر همه دوستداران محیط زیست مبارک باد

روز درختکاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند. این روز در چندین کشور گرامی داشته می‌شود. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است. در ایران این روز ۱۵ اسفند (۵ مارس) هر سال است.[۱] در ایران (هفته منابع طبیعی

روز درخت کاری

روز درختکاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند. این روز در چندین کشور گرامی داشته می‌شود. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است. در ایران این روز ۱۵ اسفند (۵ مارس) هر سال است.[۱] در ایران (هفته منابع طبیعی

حرف زدن بسه!

حرف نزنیم، درخت بکاریم! (واحد عمران – محیط زیست سازمان ملل متحد) «سازمان ملل متحد» امسال را سال «تنوع زیستی» اعلام کرده است. ما هم می‎توانیم با کاشت درختان، به‎ویژه گونه‎هایی که در حال انقراض هستند، و گرامی‎داشت «روز درخت‎کاری»، برای حمایت از «تنوع زیستی» در ایران قدمی برداریم. .