عیدتان مبارک

  وب لاگ نوجوانان فرارسیدن سال نو را به همه نوجوانان و مردمان فارسی زبان در سراسر دنیا تبریک می گوید  و سالی سرشار از نیکی، تندرستی، صلح، عدالت و بخشش را برای همه انسان ها آرزومند است. از اینکه در سال 1387 شمسی همراه ما بودید و ما را