شعار سلامت- هفته شانزدهم

فصل مدارس فرا رسیده است و وب نمای نوجوانان آرزوی سال تحصیلی پر از موفقیت برای شما عزیزان دارد. با بازگشایی مدارس باز هم احتمال ابتلا به بیماری‌های واگیردار ناشی از حضور دانش‌آموزان در کنار هم در مدارس افزایش می‌یابد. به ‌منظور جلوگیری از سرایت بیماری به‌ ویژه بیماری‌های واگیرداری