شعار سلامت هفته پانزدهم- بهداشت در سفر

تعطیلات نوروز فرصتی برای خانواده ها فراهم می آورد تا باهم به سفر رفته و در کنار هم از با هم بودن و طبیعت استفاده نماید. هر زمان که بحث سفر پیش می آید بهداشت نیز دارای اهمیتی بیش از پیش و  زمانی که در خانه خودمان هستیم دارد چرا