بازی اینترنتی شهر سبز

نوجوانان عزیز و دوستدار محیط زیست بازی شهر سبز ، یک بازی اینترنتی بسیار ساده است که ما بوسیله آن می توانیم اطلاعات خود را در زمینه حفط محیط زیست افزایش بدهیم.برای بازی می توانید به این آدرس بروید:http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3997734,00.htm# شاد و موفق باشید . منتظر مطالب و تجربه های خوب