فراخوان مسابقه بزرگ مقاله نویسی و طراحی در زمینه اچ آی وی _ ایدز ( روبان قرمز )

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی در دو بخش مقاله و طراحی اقدام به برگزاری مسابقه می نماید. موضوع مقاله :اگر یکی از دوستان یا همکلاسی های شما اچ آی وی مثبت (دارای ویروس عامل ایدز) باشد چگونه با او رفتار می کنید ؟ موضوع طراحی