روز جهانی انسان دوستی مبارک باد

http://ochaonline.un.org/whd/ به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، 19 اوت برابر 28 مرداد روز جهانی بشردوستانه است. روزی که یادآور میلیون ها نفر انسان آسیب دیده از جنگ، بلایای طبیعی، بیماری و سوء تغذیه و کسانی که برای کاهش رنج آنها کار می کنند است.آنهایی که به