اعلام مسابقه بین‌المللی نقاشی‌ کودکان با عنوان: جوامع سبز

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) به همراه بنیاد صلح جهانی‌ و محیط زیست مستقر در کشور ژاپن و نیز شرکت بایر و نیکون ژاپن به طور مشترک بیست و یکمین مسابقه بین‌المللی نقاشی‌ کودکان را با موضوع جوامع سبز برگزار می کنند. در این مسابقه از شرکت‌کنندگان خواسته‌شده