۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح مبارک باد

روز جهانی صلح بر همه شما نوجوانان عزیز ایرانی مبارک باد پیام دبیر کل سازمان ملل متحد سایت روز جهانی صلح صلح پایدار با عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه به کودکان، کلید دستیابی به صلح! پیشینه روز جهانی صلح ترویج فرهنگ صلح مفهوم نماد سال بین المللی فرهنگ صلح منشور

۲۹ دی روز هوای پاک

دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای اکثر مردم ، به خصوص کسانی که درابرشهرهایی چون تهران زندگی می کنند ، بی شک به یک آرزو شبیه است. آلودگی هوا یعنی حضور یک ، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد ، به

ساخت سی هزار درنای کاغذی به مناسبت روز جهانی صلح

موسسه فرهنگی و هنری کاغذ و تا (روشنا اریگامی) به مناسبت گرامی داشت روز جهانی صلح پروژه ای با نام سیمرغ شمایید برگزار خواهد نمود، در این پروژه ۳۰۰۰۰ هزار درنای کاغذی تا تاریخ ۲۰ شهریورماه توسط هم میهنان عزیز کشور عزیزمان ایران ساخته خواهد شد . یک برنامه نمادین فرهنگی

پانزدهم اسفند روز درختکاری مبارک باد

نوجوانان عزیز ، هزاران سال است که بشر شبها در آغوش مادرزمین آرمیده وروزها ازنعمت های سخاوتمندانه آن بهره مند می شود . بیایید به پاس مهر بی پایان زمین ، کمرهمّت برای سلامت سیاره مان بربندیم .بنام خود وبه یاد فرزندانمان باکاشت یک درخت خاطرات خودرا ماندگار کنیم .