روز جهانی داوطلبان مبارک باد

۵ دسامبر (۱۵ آذر) روز جهانی داوطلب نامیده شده است. این روز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها عنوان شد و در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و .از آن زمان تاکنون سازمان ملل، دولت‌ها و تشکیلات مدنی از همه جهان به داوطلبان

موسسه کودک صلح و پایدار

موسسه کودک و صلح پایدار در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۲ به شماره ثبت ۲۱۲۵۲ جهت ارائه خدمات پژوهشی و اجرائی برای رشد و شکوفائی استعدادهای کودکان و نوجوانان و همچنین فرهنگ‌سازی از طریق اطلاع رسانی با هدف ایجاد صلح پایدار در عرصه ملی و بین‌المللی تأسیس شد است. برای آشنایی بیشتر به