حرف زدن بسه!

حرف نزنیم، درخت بکاریم! (واحد عمران – محیط زیست سازمان ملل متحد) «سازمان ملل متحد» امسال را سال «تنوع زیستی» اعلام کرده است. ما هم می‎توانیم با کاشت درختان، به‎ویژه گونه‎هایی که در حال انقراض هستند، و گرامی‎داشت «روز درخت‎کاری»، برای حمایت از «تنوع زیستی» در ایران قدمی برداریم. .

مجموعه‌ی آموزشی مربیان برای آموزش به نوجوانان “سیگار ، شناخت عوارض و کنترل مصرف”

نوجوانان عزیز ، وب لاگ افکار عاری از دخانیات ،با استفاده از مجموعه‌ی آموزشی “سیگار ، شناخت عوارض و کنترل مصرف” کاری از  مرکز تحقیقات قلب  و عروق اصفهان و معاونت بهداتشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان برنامه قلب سالم اصفهان  ، مجموعه ای را برای