با 6 آسیب جدی صبحانه نخوردن آشنا شوید

شم پوشی از صرف صبحانه در دراز مدت آسیب های جدی برای سلامت به همراه دارد و این در حالی است که خیلی از افراد برای جبران کمبودوقت صبحگاهی از صبحانه صرف نظر می کنند. به گزارش آوای سلامت به نقل ازpreventionدر اینجا 6 آسیب جدی ناشی از اجتناب از

شعار سلامت هفته پانزدهم- بهداشت در سفر

تعطیلات نوروز فرصتی برای خانواده ها فراهم می آورد تا باهم به سفر رفته و در کنار هم از با هم بودن و طبیعت استفاده نماید. هر زمان که بحث سفر پیش می آید بهداشت نیز دارای اهمیتی بیش از پیش و  زمانی که در خانه خودمان هستیم دارد چرا