چگونه پولدار شویم- خریدار باهوش

تا حالا شده که چیزی بخری و بعد از مدتی از خرید اون پشیمون شده باشی؟ نگران نباش این اتفاق ممکن است برای همه بیفته. مهم این هست که یادبگیری چه جوری خریدار باهوشی باشی و درست از پولت استفاده کنی . برای این کار باید چند تا مساله را