روز جهانی کتاب و حق مولف مبارک باد

چهارشنبه، ۲۳ آوریل (چهارم اردیبهشت)، روز جهانی کتاب استکه برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۵ از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل(یونسکو) با هدف ترویج کتاب‌خوانی، نشر کتاب واحترام به حق مالکیت معنوی (کپی‌رایت) راه‌اندازی شد. روز جهانی کتاب و حق مولف در سایت یونسکو این هم یک مقاله

روز جهانی کتاب و حق مولف مبارک باد

چهارشنبه، ۲۳ آوریل (چهارم اردیبهشت)، روز جهانی کتاب است که برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۵ از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل(یونسکو) با هدف ترویج کتاب‌خوانی، نشر کتاب و احترام به حق مالکیت معنوی (کپی‌رایت( راه‌اندازی شد. روز جهانی کتاب و حق مولف در سایت یونسکو این هم