روز جهانی اهدا خون مبارک باد

۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد) سالروز تولد کارل لاندشتاینر دانشمند فقید اتریشی و کاشف گروه‌های خونی «روز جهانی اهداکنندگان خون» نام گرفته است. این تصمیم از سوی سازمان بهداشت جهانی، انجمن بین‌المللی انتقال خون، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های امور اهداکنندگان خون گرفته شده است. از سال ۲۰۰۴ همه