به راستى که خداوند چه تواناست

مورس در بیست و چهارم ماه مه سال ۱۸۴۴ نخستین پیام الکترونیکى را ارسال کرد. این تلگرام چنین مضمونى داشت: «به راستى که خداوند چه تواناست.» در چنین روزی، ۲۷ آوریل ۱۷۹۱، ساموئل فاینلی بریس مورس Samuel Finley Breese Morse  در شهر چارلستون Charlestown  ایالت ماساچوست امریکا دیده به جهان