یک سوال در پیشواز روز جهانی صلح

چند روز دیگر روز جهانی صلح است؟ یعنی ۳۰شهریور. نوجوانان عزیز برای این روز  چه اقداماتی را پیشنهاد می دهید؟ نظرهایتان را با دوستان خود در وب لاگ خنوجوانان درمیان بگذارید. با آرزوی صلح و دوستی در تمام دنیا

چندین سوال

یک نوجوان در مسیر خود به سوی آینده‌ای موفق چه مشکلاتی پیش رو دارد؟ در این مسیر کسب چه توانایی ها و  مهارت‌هایی می تواند اور ادر رسیدن به اهدافش یاری کند؟ پاسخ های خود را درقسمت نظرخواهی بگذارید یا برایمان ایمیل کنید. مشتاقانه منتظریم.