روز جهانی حقوق بشر مبارک باد

  پيام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت ۱۰ دسامبر  روز جهاني حقوق بشر   در جريان جنگ جهاني دوم، هنگامي که منشور ملل متحد در دست تدوين بود، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي سياسي مورد توجه نمايندگان کشورهاي مختلف جهان واقع شد. پس از چندي، سازمان مل

روز جهانی حقوق بشر مبارک باد

  پيام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت ۱۰ دسامبر  روز جهاني حقوق بشر   در جريان جنگ جهاني دوم، هنگامي که منشور ملل متحد در دست تدوين بود، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي سياسي مورد توجه نمايندگان کشورهاي مختلف جهان واقع شد. پس از چندي، سازمان مل

نجات زمین

  سومین موج سبز  با موضوع گرمایش زمین ۹ تا ۱۵ آذر خبرهای اقدامات دولتها برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطالب آموزشی در زمینه گرم شدن هوا و آلودگی محیط زیست ) ویژه نوجوانان)‌ دو مقاله جالب از وب لاگ بالان : زمین زنده  و  ردپای کربنی تغییرات آب  و