رسالت یونیسف ( صندوق کودکان ملل متحد)

                                   همواره آماده برای کمک به کودکان دنیا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف نموده است تا به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بپردازد، به تامین نیازهای اساسی آنان یاری نماید و با افزایش فرصتها، امکان شکوفایی کامل استعدادهایشان را فراهم سازد. راهنمای یونیسف «پیمان نامه

نجات زمین

  سومین موج سبز  با موضوع گرمایش زمین ۹ تا ۱۵ آذر خبرهای اقدامات دولتها برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطالب آموزشی در زمینه گرم شدن هوا و آلودگی محیط زیست ) ویژه نوجوانان)‌ دو مقاله جالب از وب لاگ بالان : زمین زنده  و  ردپای کربنی تغییرات آب  و