روزهای جهانی اردیبهشت ماه

۲اردیبهشت: روز جهانی زمین پاک (‌۲۲ آوریل) ۳ اردیبهشت:‌روز جهانی کتاب و حق مولف (۲۳ آپریل) ۵ اردیبهشت: روز جهانی مالاریا (۲۵ آوریل) ۳ تا ۹اردیبهشت: هفته جهانی ایمنی راه ها (۲۳ تا ۲۹ آپریل) ۷ اردیبهشت: روز جهانی گرافیک (۲۷ آوریل) ۸ اردیبهشت: روز جهانی بهداشت حرفه ای (۲۸ آوریل) ۹ اردیبهشت : روز جهانی

روزهای جهانی مرداد ماه

۱مرداد: روز جهاین لغو برده داری (۲۳ ژولای) ۱۰ مرداد: روز جهانی شیر مادر (ا آگوست) ۱۸ مرداد: روز جهانی مردم بومی (‌۹ آگوست)  ۲۱ مرداد: روز جهانی جوانان ( ۱۲ آگوست)‌ ۲۲ مرداد: روز جهانی چپ دستان ( ۱۳ آگوست)‌ ۲۸ مرداد: روز جهانی انسان دوستی ( ۱۹ آگوست)  ۲۸

۲۱ تیر؛ روز خرید بدون کیسه‌ نایلونی

 ۲۱ تیر؛ روز خرید بدون کیسه‌ نایلونی ۲۱تیرماه جاری، روز خرید بدون نایلکس و بدون ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی در فروشگاه‌های شهروند و میادین تره‌بار شهرداری تهران است. این روز که «روز بدون نایلکس» نامگذاری شده و با شعار «امروز یک کیسه پلاستیکی کمتر» در دستور کار قرارگرفته است، نخستین گام