با ۶ آسیب جدی صبحانه نخوردن آشنا شوید

شم پوشی از صرف صبحانه در دراز مدت آسیب های جدی برای سلامت به همراه دارد و این در حالی است که خیلی از افراد برای جبران کمبودوقت صبحگاهی از صبحانه صرف نظر می کنند. به گزارش آوای سلامت به نقل ازpreventionدر اینجا ۶ آسیب جدی ناشی از اجتناب از

روز جهانی شستشوی دست – ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر ماه )

گردآورنده : دکتر سپیده بانوا – استادیار بخش ترمیمی – عضو کمیته بهداشت و کنترل عفونت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شستشوی دست به اندازه ای در سلامت انسان اهمیت دارد که روزی جهانی برای آن تعیین شده است. در سال گذشته ۸۰ کشور برگزار کننده این روز مهم

مطالبی از سایت موسسه کودکان دنیا در زمینه فرهنگ صلح

بیانیه فرهنگ صلح موسسه و صلح برنامه موسسه برای صلح کتاب های موسسه برای صلح گزارش کارگاه صلح با ایده پردازان گزارش کارگاه صلح با هنرمندان موسسه کودکان دنیا