نوروز

نوجوانان مهربان و فعال وب لاگ نوجوانان تا چند روز دیگر سال نو فرا می رسد. همراه با شادی ها و تجربه های مخصوص خودش . برای اینکه درباره عید نوروز و مراسم قبل و بعد اون بیشتر بدونیم . طبق معمول در اینترنتی دوری زدیم و سایت ها و

نوروز

نوجوانان مهربان و فعال وب لاگ نوجوانان تا چند روز دیگر سال نو فرا می رسد. همراه با شادی ها و تجربه های مخصوص خودش . برای اینکه درباره عید نوروز و مراسم قبل و بعد اون بیشتر بدونیم . طبق معمول در اینترنتی دوری زدیم و سایت ها و

چهارشنبه سوری

یکی از آئینهای سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند. چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود. مردم