اُتوپیا

مدّتی بود که در مورد اُتوپیا فکر می کردم که چه هست و از کجا باید پیدایش کرد که بالاخره متوجه شدم که اُتوپیا همان مدینه فاضله ای هست که بسیاری از نویسنده ها در کتابها و داستانها و رمانهاشون به این مکان اشاره می کنند مثل سهراب سپهری که