چگونه پولدار شویم!

تا وقتی که بچه بودم اصلاً برام مهم نبود که چقدر پول دارم. ارزش پول برای من معنی  و مفهومی نداشت ولی الان که به سن نوجوانی رسیدم تازه کم کم می فهمم که پول داشتن یعنی چی. قبلاً هر چی می خواستم واسم می خریدند ولی الان باید یاد