نسخه دیجیتال کتاب های انجمن ترویج علم ایران به صورت رایگان در دسترس قرار گرفت

نسخه دیجیتال کتاب های منتشر شده از سوی انجمن ترویج علم ایران روی وب سایت این انجمن در دسترس قرار گرفت. انجمن ترویج علم ایران به مناسبت هفته ترویج علم و با هدف افزایش دسترسی علاقه مندان علوم تجربی در سراسر کشور به متون علمی و کاربردی این حوزه، نسخه

بله یا خیر… مسئله این است

اولین گام قدرت نه ! گفتن است . شما باید یاد بگیرید که در مقابل خواسته های غیر معقول دیگران، که از نظر شما ارزشی ندارد،قاطعانه کلمه “نه”یا “نمی توانم “یا “انجام نمی دهم “را بگویید و آن ها را انجام ندهید .درست است همه ما در شرایطی قرار گرفته

آموزش برای صلح- پیمان نامه جهانی حقوق کودک

در ادامه هدفی که برای روز جهانی صلح امسال و شعار آن که ” آموزش برای صلح” است، بهتر دیدیم که لینک پیمان نامه حقوق کودک را از وب سایت رسمی سازمان ملل در ایران برای مطالعه شما عزیزان در اختیارتان بگذاریم. توضیح آنکه در مرامنامه سازمان ملل به افراد