رادیو مذاکره: گفتگو با یک دختر نوجوان!

رادیو مذاکره، تا کنون، همیشه به سراغ مدیران و کارآفرینان رفته است. کسانی که درس خوانده‌اند. به سراغ کار رفته‌اند. موفق شده‌اند و اکنون با نگاهی به پشت سر، تصمیم‌های گذشته خود را تحلیل می‌کنند. اما این بار، تصمیم گرفتیم، مسیر دیگری را آزمایش کنیم. با مبینا محمدی، صحبت کردم.

آشتی با محیط زیست- توصیه دوم

استفاده از محصولات بومی به جای محصولات وارداتی از کشورها و یا استان های دیگر. این امر باعث خواهد شد تا سوخت کمتری برای حمل و نقل مصرف شود و در نتیجه رد پای کربنی کمتر. و این باعث خواهد شد که در آینده تولید کننده داخلی سلایق بیشتری را

آشتی با محیط زیست- توصیه اول

بعضی وقتها، شاید دلمان می خواهد که بتوانیم یک جوری به محیط زیست کمک کنیم ولی هر چی فکر می کنیم، راه درست وحسابی به ذهنمان نمی رسد.راههای کمک به محیط زیست و طبیعت اطرافمان می تواند از کارهای روزمره و کوچک تشکیل بشود.کارهایی که در عین کوچکی،در صورت همه

آموزش کمک های اولیه

نوجوانان عزیز پارسی زبان، همیشه و در هر جایی احتمال بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد و به هر حال با رعایت نکات ایمنی باز هم ممکن است خطری ما را تهدید کند. آیا با خود اندیشیده اید که در زمان وقوع حادثه باید چه اقداماتی را انجام